Strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Zamknij

„Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej” to projekt systemowy o charakterze badawczym zrealizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Głównym produktem bieżących prac „Podlaskiego Obserwatorium Polityki Społecznej” były informacje pochodzące z badań i analiz.
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań zrealizowanych w ramach projektu.

Wszystkie raporty dostępne są w wersji elektronicznej (pdf) w zakładce "Raporty".

W ramach POPS podejmowane były działania na rzecz ułatwienia współpracy między instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz podmiotami działającymi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
- współpraca z „Obserwatorium Integracji Społecznej”,
- współpraca z „Podlaskim Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych”
a także:
- utworzenie Grupy Konsultacyjnej złożonej z przedstawicieli instytucji zaangażowanych...