Notatki medialne oraz prezentacje dotyczące przeprowadzonych badań

Badania

Aktywność zawodowa mieszkańców wsi i małych miast województwa podlaskiego

Aktywność zawodowa mieszkańców wsi i małych miast województwa podlaskiego.

Notatka medialna (.pdf, rozmiar 155 KB)

Media note (.pdf, rozmiar 137 KB)

Prezentacja (.pptx, rozmiar 619 KB)

Presentation (.pptx, rozmiar 287 KB)

Zagrożenie ubóstwem wśród osób pracujących w województwie podlaskim

Zagrożenie ubóstwem wśród osób pracujących w województwie podlaskim.

Notatka medialna (.pdf, rozmiar 515 KB)

Media note (.pdf, rozmiar 490 KB)

Prezentacja (.ppt, rozmiar 1,00 MB)

Presentation (.ppt, rozmiar 1,06 MB)

Powroty z zagranicy mieszkańców województwa podlaskiego

Kapitał społeczny województwa podlaskiego w kontekście funkcjonowania sektora non-profit.

Notatka medialna (.pdf, rozmiar 133 KB)

Media note (.pdf, rozmiar 132 KB)

Prezentacja (.pptx, rozmiar 1,08 MB)

Presentation (.pptx, rozmiar 1,08 MB)

Powroty z zagranicy mieszkańców województwa podlaskiego

Powroty z zagranicy mieszkańców województwa podlaskiego.

Notatka medialna (.pdf, rozmiar 136 KB)

Media note (.pdf, rozmiar 135 KB)

Prezentacja (.pptx, rozmiar 381 KB)

Presentation (.pptx, rozmiar 395 KB)

Diagnoza sytuacji kobiet pozostających poza rynkiem pracy w województwie podlaskim

Diagnoza sytuacji kobiet pozostających poza rynkiem pracy w województwie podlaskim.

Notatka medialna (.pdf, rozmiar 75 KB)

Media note (.pdf, rozmiar 206 KB)

Prezentacja (.pptx, rozmiar 1,23 MB)

Presentation (.pptx, rozmiar 1,40 MB)

Analiza programu prac społecznie użytecznych w województwie podlaskim

Analiza programu prac społecznie użytecznych w województwie podlaskim.

Notatka medialna (.pdf, rozmiar 65 KB)

Media note (.pdf, rozmiar 138 KB)

Prezentacja (.pptx, rozmiar 677 KB)

Presentation (.pptx, rozmiar 718 KB)

Osoby niepełnosprawne w województwie podlaskim - edukacja, rynek pracy

Osoby niepełnosprawne w województwie podlaskim - edukacja, rynek pracy.

Notatka medialna (.pdf, rozmiar 159 KB)

Media note (.pdf, rozmiar 167 KB)

Prezentacja (.ppt, rozmiar 2,25 MB)

Presentation (.ppt, rozmiar 4,85 MB)

Aktywność zawodowa osób powyżej 50 roku życia w województwie podlaskim

Aktywność zawodowa osób powyżej 50 roku życia w województwie podlaskim.

Notatka medialna (.pdf, rozmiar 52 KB)

Media note (.pdf, rozmiar 137 KB)

Prezentacja (.ppt, rozmiar 4,3 MB)

Presentation (.pptx, rozmiar 1,8 MB)

Zjawisko dlugotrwalego bezrobocia w województwie podlaskim

Zjawisko długotrwałego bezrobocia w województwie podlaskim.

Notatka medialna (.pdf, rozmiar 525 KB)

Media note (.pdf, rozmiar 427 KB)

Prezentacja (.ppsx, rozmiar 483 KB)

Presentation (.pptx, rozmiar 495 KB)

Zeskanuj kod